Kite so sklolaminátovou kostrou

Pilotovatelné kite šarkany so sklolaminátovou kostrou

_vyrn_184sarkan-kite-genesis
Riaditeľný šarkan alebo aj akrobatický šarkan, vďaka tomu, že ide o dvojlanový šarkan, vám umožní predvádzať rôzne akrobatické kúsky nielen pred svojimi priateľmi, ale aj na stretnutiach fanúšikov šarkanov a drakov, šarkaniádach a drakiádach. Šarkaniáda je podujatie, ktoré sa usporadúva na rôznych miestach nielen na Slovensku, ale aj v zahraničí.

Každý akrobatický šarkan a riaditeľný šarkan je super odolný. Odolnosť konštrukcie je zabezbečená tromi laminátovými časťami pre väčšiu pevnosť a pružnosť. Dve vodiace lanká umožnia ľubovoľné letecké variácie.

Kite šarkany so sklolaminátovou konštrukciou v e-shope