Videá – návody

Video návody na lietanie so šarkanmi a drakmi

Pilotovateľné šarkany

V tejto sekcii nájdete niekoľko krátkych filmov na tému pilotovateľné šarkany. Sú určené pre všetkých, ktorí zatiaľ netušia, čo pilotovaný šarkan dokáže a ako s ním zaobchádzať. Všetky videá sú zatiaľ v anglickom jazyku.

Šarkany – úvodné video

Výber vhodnej lokality pre lietanie so šarkanmi

Príprava pred lietaním 1 – Skladanie šarkana

Príprava pred lietaním 2

Vypustenie šarkana do vzduchu

Základné manévrovanie so šarkanom

Pristávanie so šarkanom

Power lietanie

Ukážky z lietania so šarkanmi