Informácie

Originálne detské autíčka a motorky značky Peg-Pérego

 

Firma Samba Lighting System je od r.1994 výhradným dovozcom detských akumulátorových autíčiek talianskej značky Peg-Perego na Slovensko.

Značka Peg-Perego je chránené obchodné meno výrobcu, na ktoré sa vs»ahujú zákonné ustanovenia o ochrane obchodného mena a o ochrane priemyselných práv. Pri kúpe produktu u neautorizovaného predajcu nemôľe výrobca Peg Perego zaruči» originálny pôvod vozidla a dodrľanie bezpečnostných a ochranných opatrení. Môľete sa tak vystavi» moľnému riziku.

Jediná, výrobcom autorizovaná, internetová doména pre trh Slovenskej republiky v oblasti detských elektrických a ąliapacích vozidiel je www.peg-perego.sk